Ontwerp cultuur vanuit het sublieme: keynote lezing Hogeschool Gent

2 maart 2021 20:00

Link naar bijgewerkte verhalende website

Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en inspirerende natuur. Dit romantisch ideaal is interessant maar moet worden uitgebreid om meer tragische moderne fenomenen een plek te geven zoals verstoring van ecosystemen, dominante verstedelijking en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat na 300 jaar nog steeds symbool voor een onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Het is maar zeer de vraag of ontwerp nog wel kán bemiddelen om negatieve ervaringen om te vormen tot positieve. Het is waarschijnlijk meer effectief om een geheel andere ontwerpcultuur op te bouwen. Eén die nederigheid afdwingt voor het niet-menselijke of, zoals filosoof en socioloog Bruno Latour dat oppert, via een Parlement van Dingen.

In deze lezing zal verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring historisch en psychologisch precies is; hoe door de sublieme ervaring verschillende culturele betekenissen ontstaan; en ten slotte, of er al voorbeelden zijn voor een nieuwe en passende ontwerpcultuur als reactie op de vele tragedies van het Antropoceen.